Friday, February 23, 2007

Wallace Stevens (1879-1955)

ادبیات آمریکا - والاس استیوینس

از شعرهای ۱۳ نگاه به کلاغ سیاه

فارسی‌: یاشار احدصارمی

Thirteen Ways of Looking at a Blackbird

میان بیست و سه کوه
تنها چیزی که حرکت می‌کرد
چشم کلاغ سیاه بود.

ئ

میوه سه هوش بودم
شبیه درختی
که بر آن سه کلاغ نشسته بود

د

مرد و زن
یکی‌ست
مرد و زن و کلاغ سیاه یکی‌ست.

ئ

نمی‌دانم کدام یک را ترجیح بدهم‌
زیبایی‌نشانه‌ها را
یا زیبایی اشاره‌ها را
سوت کلاغ سیاه یا بعد از آن.

د

قندیل‌ها یخ پنجره‌های بلند را پر کردند
با شیشه‌های بی رحمشان.
سایه کلاغ سیاه
از آن گذشت و برگشت
و حوصله
در سایه
‌ طرح علت مجهول را کشید.

د

با توام مرد لاغر هدام
چرا به رویای پرنده طلایی فرو رفته‌ای
مگر نمی‌بینی
چگونه کلاغ سیاه در رویای تو دور و بر پاهای زنی راه می‌رود

ئ

لحجه‌‌های باهوشی را می‌شناسم
تن‌تنن‌های واضح و فاش و هویدا
و این را هم می‌‌دانم
که کلاغ سیاه در دانش من دست دارد.

د

وقتی کلاغ از زاویه دید دور شد
ردش ماند
روی لبه‌ یکی از دایره‌ها.

د

در باد پاییزی قیقاج کلاغ سیاه
بخش کوتاهی از پانتومیم

ئ

در چشم‌انداز کلاغهایی که در نور سبز رنگ پرواز می‌کنند
بیداد الحان زیبای منسوخ و فراموش


د

رودخانه حرکت‌ می‌کند
انگار کلاغ سیاه در پرواز است‌.

ئ

بعد از ظهر همه‌اش غروب بود
برف می‌بارید
و می‌رفت که برف بیشتر ببارد
کلاغ سیاه نشست روی شاخه درخت سدر.

n
چند شعر دیگر از والاس استیونس با تر جمه سهراب رحیمی در سایت دواتNo comments: